Stresscoaching


Camila Pearls klienter er virksomhedsledere, selvstændige, politikere, bankansatte, kommuner, håndværkere, studerende, forskere og alle, der tager deres situation som stressramt alvorligt og vil yde den indsats, der skal til for at få et langt bedre, sundere og gladere liv som stressfri.


Camilas store styrke - udover at hun selv har været stressramt - er hendes virkelig gode evne til at lytte, huske og hendes empati for dem, hun hjælper til at implementere gode daglige vaner, der holder stress på afstand og giver en sund, energifuld hverdag uden stress.

Camila Pearl